Konsekwencje kończącej się pandemii oraz toczącej się za naszymi granicami wojny dotkną różnych grup społecznych, dlatego dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, istnieje potrzeba poważnej, wielopoziomowej i wieloaspektowej dyskusji o turystyce społecznej. Liczne publikacje naukowe wskazują, że wdrażane na całym świecie programy turystyki społecznej pozwalają dużej liczbie osób wyjechać na wakacje, ułatwiają rekreację osobom chorym i niepełnosprawnym, przyczyniają się do walki z sezonowością, pozwalają walczyć z wykluczeniem społecznym, wspierają rozwój regionalny i lokalny – w znacznym stopniu wpływając na jakość życia, co jest niezmiernie ważne w dobie niepewności jakiej doświadcza współczesne społeczeństwo.


Chcielibyśmy, by Kongres Turystyka społeczna a jakość życia stał się jednym z najważniejszych w 2022 r. wydarzeń poświęconych turystyce, skierowanym do przedstawicieli branży turystycznej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów terytorialnych i naukowców.Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Skip to content